Hur långt ska halv- och helljuset nå?

Halvljuset ska nå minst 40 meter framåt och helljuset måste lysa upp vägytan minst 100 meter framåt.

Relaterade frågor och svar