Viking bilberger fyller bilen med olja.

Påfyllning av olja

Motoroljan bör kontrolleras ofta. Behöver du hjälp med detta, ring oss så hjälper vi dig.

här fyller du olja själv

 1. 1

  Parkera bilen på plant underlag. Slå av motorn och vänta 3-4 minuter så att oljan får lite tid att rinna ned i oljetråget. Detta är nödvändigt för att avläsningen ska bli korrekt.

 2. 2

  Lokalisera oljestickan och dra upp den. Torka av, sätt tillbaka den och ta upp den igen för att se hur mycket olja det finns kvar.

 3. 3

  Om det är mindre än max, läs i instruktionsboken hur mycket olja du bör fulla på med. Oftast skiljer det en liter mellan min- och maxnivå på stickan.

 4. 4

  Skruva av locket från oljepåfyllningen, fyll på olja och skruva tillbaka locket.

 5. 5

  Vänta någon minut så att oljan får rinna ned i motorn, och dra därefter upp stickan på nytt för att se så du har fyllt på tillräcklig mängd. Om inte, fyll på lite till och kontrollera igen.

1

Skadeinformation

Ange orsak till driftstoppet, registreringsnummer och telefonnummer

2

När behöver du hjälp?

Välj hur brådskande situationen är

3

Position

Dela din position

4

Hjälpen är på väg!

Vi ringer upp dig och skickar en servicebil