Viking Kontroll

En oberoende aktör inom kontroll och tester av fordon. Vi hjälper bilbranschen med neutrala, flexibla och kvalitetssäkrade fordonstester i en digital och nyskapande miljö.

Tjänster för företagsmarknaden

Vi hjälper den professionella marknaden med allt från ett vanligt inbytestest till skräddarsydda, flexibla och tidsbesparande digitala processer. Oavsett om ni hanterar 50 eller 5000 fordon är betydelsen av att testa på rätt sätt tydligare än någonsin. Kortade ledtider, frigjord kapacitet och korrekta kalkyler ger möjlighet till bättre marginal på varje affär.

Vi erbjuder även upphämtning, leverans och lagring av fordon som ska kontrolleras. Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan hjälpa just er att få Kontroll på er vardag.

Komplett kontroll med kostnad

Testet är en oberoende bedömning av fordonets tekniska tillstånd med den
utrustning som finns i och på fordonet vid testtillfället och kontrolleras enligt definierade kontrollpunkter för fordonet. Ev. skador och fel prissätts enl. Vikings prislista.

Komplett kontroll

Testet är en oberoende bedömning av fordonets tekniska tillstånd med den
utrustning som finns i och på fordonet vid testtillfället och kontrolleras enligt definierade kontrollpunkter för fordonet.

Värdering av onormalt slitage

Bedömning av onormalt slitage görs i slutet av leasingavtalet eller under andra omständigheter som kräver dokumentation av onormalt slitage. Bedömningen baseras på standardleasingavtal och branschstandarder för onormalt slitage. Huvudfokus är karosseri, interiör, däck, utförd service samt begränsad mekanisk kontroll.

Kosmetisk kontroll

Denna kontrollbeskriver fordonets kosmetiska tillstånd samt enkla tekniska punkter som beskrivs under kontrollerade punkter. kontrollen är anpassad till nyare bilar med giltig nybilsgaranti.

Funktionstest

Testet är avsett för äldre bilar och bilar med hög körsträcka. Ett generellt högre slitage måste förväntas. Här testas endast vitala delar av bilen, karossen och interiören måste bedömas utifrån bilder och visuell kontroll.

Vanliga frågor