Tungbärgning

Viking bärgar allt från lätta till tunga fordon. Från mindre till stora lastbilar, semitrailers, bussar, entreprenadmaskiner med mera.

Hög kompetens inom bilbärgning av tunga transporter

Viking Bärgningstjänst erbjuder alltid sina kunder det senaste inom bärgning av tunga transporter – både vad gäller rullande materiel och tekniska hjälpmedel. Dagens buss- och lastbilskonstruktioner ställer höga krav på bärgarna. Förutom löpande kunskapsuppdateringar genom kurser och internutbildningar, krävs det också regelbundet nyutvecklad specialutrustning som tar hänsyn till utvecklingen. Detta för att få en kostnadseffektiv och skonsam bärgning.

Även när de riktigt stora olyckorna inträffar, strävar vi på Viking Bärgningstjänst efter att vara en stabil och kompetent aktör för alla inblandade parter. När liv och hälsa står på spel har vi ett stort ansvar och driver utvecklingen i branschen med hjälp av utbildning och löpande informationsuppdateringar till vårt nätverk. Våra medarbetare är utbildade i att hantera olyckor där Räddningstjänsten är involverad. Det övergripande ansvaret ligger hos den lokala Räddningstjänsten, men restvärdena för last och fordon måste ofta säkras direkt på platsen så att kostnaderna för fordonsägare och försäkringsbolag kan reduceras.

Många är inte medvetna om att kostnader för de olika delarna av bärgningen ofta ersätts via olika typer av försäkringar, däribland godsansvarsförsäkring, kaskoförsäkring och bilansvarsförsäkring. Genom att anlita Viking placeras kostnaderna direkt där de hör hemma, vilket i sin tur har en positiv effekt på försäkringstagarens premie.

Träning och utbildning

En stor del av medarbetarna på Vikings stationer har genomgått utbildning i bärgningsteknik i vår egen Viking Academy som drivs och leds av utbildad personal från bl.a. Räddningstjänsten.

Bärgningskuddar/nedtagningskuddar – en värdesäkring

Vikings bärgningsnätverk har rikstäckande tillgång till bärgningskuddar vilket ger en särskilt skonsam och effektiv bärgning som i många fall innebär stora besparingar för försäkringsbolag och fordonsägare. Metoden används även av våra Viking-kollegor i övriga nordiska länder. För mer information, kontakta oss på e-post hjalp@vikingsverige.se.