Bärgning

Inom bilbärgning är inget uppdrag för stort eller för litet. Vi bärgar alla typer av fordon och vi hjälper dig oavsett skadeorsak var än i landet du befinner dig.

Vi försöker alltid reparera din bil direkt på plats, men vid mer omfattande skador bärgas bilen till närmaste verkstad.

Våra bärgningsbilar

I vår fordonsflotta finns det olika typer av bärgningsbilar som är anpassade till att klara olika typer av uppdrag: allt från garagebärgare och flakbärgare, till tungbärgare och vägservicefordon. Vi ser ständigt över vår fordonsflotta – dels för att förenkla och förbättra leveransen gentemot dig som kund, och dels för att våra bärgningsbilar ska uppfylla de miljökrav som finns. Viking erbjuder alltid de senaste inom bilbärgning till våra kunder. De vanligaste orsakerna för bärgning är punktering, feltakning, batteriproblem och generella motorproblem.

Även när det handlar om stora trafikolyckor är Viking en lämplig aktör för alla involverade parter. Vår personal är tränade och utbildade för att tackla olyckor där farligt gods är involverat. Det yttersta ansvaret ligger hos de lokala brandstationerna men rester från lasten samt fordonet behöver tas om hand om så att kostnader för fordonsägaren och försäkringssällskapet kan minska.

Servicebilskoncept

Förutom bärgningsbilar har vi även utvecklat ett servicebilskoncept. Av erfarenhet vet vi på Viking att våra kunder helst vill undvika bärgning och istället snabbt komma vidare på vägen i egen bil. För att ta fasta på dessa önskemål har vi därför utvecklat ett servicebilskoncept.

Våra vägservicefordon är utrustade med alla möjliga verktyg för att utföra service och enklare reparationer längs med vägkanten. Men servicebilen klarar även att bärga bilar, detta tack vare en in- och utfällbar dolly. Dollyn kan justeras efter objektets spårvidd och klarar av att dra så gott som alla vanligt förekommande personbilar. Servicebilen fungerar i alla trafikmiljöer, men det är främst i storstadsmiljö som den kommer till sin fulla rätt. Målet med servicebilkonceptet är att alltid få igång kundens bil direkt på plats, men när inget annat hjälper är det bärgning till närmaste lämpliga verkstad som gäller.

Vi på Viking har ett ständigt mål att reducera våra CO2-utsläpp och våra servicebilar har en tydlig fördel mot tyngre bärgningsbilar tack vare betydligt lägre drivmedelsförbrukning.

Kostnad

Kostnaden för bilbärgning beror på arbetet som utförs och hur långt bilen eventuellt måste bärgas för att komma till närmaste lämpliga verkstad. Detta går som regel genom ditt försäkringsbolag. Om du inte har en försäkring så måste man själv stå för kostnaden. Kontakta oss för mer information.

1

Skadeinformation

Ange orsak till driftstoppet, registreringsnummer och telefonnummer

2

När behöver du hjälp?

Välj hur brådskande situationen är

3

Position

Dela din position

4

Hjälpen är på väg!

Vi ringer upp dig och skickar en servicebil

Är det något annat vi kan hjälpa dig med?

Hos Viking är det bara att beställa vägassistans. Vi bärgar alla typer av fordon dygnet runt, året runt, oavsett vad problemet är.