Hur mycket olja i bilen?

Ofta motsvarar avståndet på min- och maxnivåmarkeringen på oljemätstickan cirka 1 liter olja. Behöver du hjälp, ring oss på tel. 020-100-100. Vi hjälper dig så att du kan fortsätta din resa.

Relaterade frågor och svar