Vad är den högsta hastighetsbegränsningen i Sverige?

På vissa motorvägar med hög standard är det tillåtet att köra i 120 km/tim.

Relaterade frågor och svar