Vilka är de allmänna hastighetsbegränsningarna?

De allmänna hastighetsbegränsningarna är 50 km/tim, 70 km/tim och 110 km/tim. 50 km/tim används i städer och tätorter. 70 km/tim används utanför tätbebyggda områden. 110 km/tim används på motorvägar.

Relaterade frågor och svar