Vad betyder varningslamporna i bilen? Här är en översikt

Farthållare med olika typer av varningssymboler lysande.

Många blir rädda när en varningslampa tänds på instrumentbrädan – men vad betyder den egentligen? Och när du bör du stanna bilen?

Varningslamporna i bilen är ett viktigt sätt att kommunicera till dig som förare att något är fel. Om du inte vet vad som är fel, kan det vara skrämmande att se någon av de här lamporna lysa – och det är svårt att veta om du måste stanna bilen direkt eller om du kan köra vidare.

Gå direkt till översikt över varningslamporna:

Exakt vilka varningslampor som finns i bilen varierar, men alla bilmodeller har standardvarningslampor för sådant som motor och bromsar. I instruktionsboken för din bil hittar du också en fullständig översikt över alla varningslampor som bilen kan visa.

Tidigare var det bara varningslamporna som berättade vad som var fel, men i nyare bilar med display i instrumentpanelen visas dessutom ofta ett textmeddelande om vad som är fel.

Generellt sett kan man säga att röda varningslampor betyder att du måste vidta åtgärder direkt, medan gula varningslampor handlar om sådant som kan vänta lite. Exakt vilka varningslampor som är gula och röda varierar också mellan olika biltillverkare, men de viktigaste, som oljetryck, är alltid röda.

Gröna och blå varningslampor är i regel ren information, vilket betyder att du inte behöver göra något – till exempel att helljuset är aktiverat.

Röda varningslampor

Om du ser en röd varningslampa som du inte vet vad den betyder, bör du stanna så fort det är säkert och kontrollera vad lampan varnar för i instruktionsboken.

Lågt oljetryck

Symbol för oljelampa.

Varningslampa symbol: Röd oljekanna

Den lilla oljekannan med en droppe ser nästan ut som en gammaldags lampa med en ande i, men detta är en varningslampa som du måste ta på allvar.

Om oljelampan i bilen tänds betyder det att bilen har för lågt oljetryck och du bör stanna så snart som möjligt. Det kan bero på att det finns för lite olja i motorn eller att oljan inte pumpas runt som den ska. I värsta fall kan detta leda till totalt motorhaveri.

Kontrollera oljan eller ring oss på Viking så att vi kan kontrollera bilen och eventuella transportera den till verkstaden åt dig.

Bromsfel

Varningslampa symbol: Röd cirkel med utropstecken

Varningslampa symbol: Röd cirkel med utropstecken

Varningslampan med en röd cirkel och ett utropstecken kan tyda på ett allvarligt fel på bromssystemet – eller att du har glömt att lägga ur handbromsen innan du började köra.

Kontrollera att handbromsen inte är ilagd och att bromsarna fungerar som de ska så fort det är säkert. Bilen bör kontrolleras på verkstad även om bromsarna verkar fungera som de ska.

För varm motor

Varningslampa symbol: Röd termometer

Varningslampa symbol: Röd termometer

Den röda termometern indikerar att motorn är överhettad. Detta kan betyda att det finns för lite kylvätska eller att denna inte kyler som den ska.

Du bör stanna bilen så snart det är säkert, eftersom en överhettad motor kan få omfattande skador som det blir dyrt att reparera.

Du kan försöka att köra vidare när motorn har svalnat, men vi rekommenderar att du ringer oss så att vi kan transportera bilen till en verkstad för kontroll.

För lite laddning

Varningslampa symbol: Röd batteri

Varningslampa symbol: Röd batteri

Den fyrkantiga varningslampan med plus-och minussymboler ska symbolisera ett bilbatteri, och lampan berättar i princip att ström dras från batteriet – men att det inte laddas.

Det är normalt att denna varningslampa lyser om motorn inte är igång, men om den fortsätter att lysa efter att du har startat motorn bör du kontrollera batteriet och dynamon som laddar det på en verkstad.

Om du fortsätter att köra med ett batteri som inte laddas, kommer du snabbt att upptäcka att bilen inte går att starta.

Vi kan hjälpa dig med att kontrollera batteriet och byta ut det på plats om det är defekt.

Säkerhetsbälte som inte används

Varningslampa symbol: Röd person med säkerhetsbälte

Varningslampa symbol: Röd person med säkerhetsbälte

De flesta moderna bilar har sensorer i sätena som registrerar om någon sitter där och om säkerhetsbältet används. Denna varning tänds om någon har glömt att sätta på sig säkerhetsbältet, och bilen varnar också ofta med en ljudsignal.

Sensorerna i sätena reagerar vanligtvis på vikt, vilket gör att sensorn kan utlösas även om ingen sitter i sätet – för att du till exempel har ställt tunga shoppingkassar där. Du bör i så fall flytta dessa till bagageutrymmet för att förhindra att lösa föremål kastas runt vid en eventuell kollision.

En eller flera dörrar/motorhuven inte stängd(a)

Varningslampa symbol: Röd bil med öppna dörrar och/eller motorhuv

Varningslampa symbol: Röd bil med öppna dörrar och/eller motorhuv

Om den här lampan lyser, ska du stanna bilen och kontrollera att alla dörrar (inklusive bagageluckan) är ordentligt stängd. Ibland låser dörrarna bara halvvägs, och då finns det en risk att de kan öppnas i hög hastighet.

Detta är särskilt viktigt om det är varningslampan för öppen motorhuv som tänds. Vinden kan komma in under motorhuven när du kör och på så sätt får den att slå upp. Detta kan leda till skador – men det värsta är att du plötsligt inte längre ser någonting. Stanna därför och kontrollera direkt om den här varningslampan tänds.

Allmän varning

Varningslampa symbol: Röd triangel med utropstecken

Varningslampa symbol: Röd triangel med utropstecken

Varningslampa symbol: Röd triangel med utropstecken
Den röda triangeln med utropstecken är en generell varning för saker som inte har en egen ikon. Det kan vara allvarligt, men det varierar mellan olika bilmodeller hur denna används.

Ofta är det mindre fel som du bör vara uppmärksam på, och på de flesta bilmodeller visas denna symbol tillsammans med en text som berättar vad som är fel.

Det finns också en varningslampa med en gul triangel, och den fungerar ofta på samma sätt, men den varnar ofta om mindre allvarliga saker som du måste tänka på. Det kan vara allt från låg spolarvätskenivå till att bilen snart måste lämnas in för service. Om den gula varningslampan med triangeln lyser, visas som regel också en text som berättar vad det handlar om.

Gula varningslampor

Gula varningslampor varierar mycket, men i regel varnar de för saker som du bör kontrollera, system som är aktiverade eller har inaktiverats. Din bil skadas i regel inte på kort sikt, men du gör klokt i att låta verkstaden kontrollera varningslamporna för att undvika problem på lång sikt.

Låg bränslenivå

Varningslampa symbol: Gul bensinpump

Varningslampa symbol: Gul bensinpump

Denna kommer förmodligen inte som någon överraskning för dig som har haft körkort ett tag, men många blir ändå stressade när den tänds.

Det är smart att tanka bensin eller diesel så fort som möjligt, men de flesta bilar har mellan 5 och 10 liter drivmedel kvar i tanken när den här varningslampan börjar lysa. Det innebär att du för det mesta kan köra minst fem mil innan tanken är helt tom.

Motorn värms upp

Varningslampa symbol: Gul spiral

Varningslampa symbol: Gul spiral

Den här varningslampan tänds vanligtvis när du slår på tändningen på en dieselbil och släcks så småningom. En dieselmotor är konstruerad så att den måste värmas upp innan du kan starta bilen. Hur länge den här varningslampan lyser varierar därför också beroende på utomhustemperaturen.

Du bör vänta tills varningslampan slocknar innan du försöker starta en bil med dieselmotor. Den kommer att starta så småningom även om inte du gör det, men det kommer att gå tyngre och det kan slita mer på motorn i längden.

Slitna bromsbelägg

Varningslampa symbol: Gul cirkel med streck runt

Varningslampa symbol: Gul cirkel med streck runt

En del moderna bilar har en sensor som märker när det är dags att byta bromsbelägg. När sensorn aktiveras tänds den här varningslampan, och du får ett meddelande om att dags att besöka verkstaden för att få bromsbeläggen utbytta.

Detta är normalt inget som behöver göras omedelbart. Det är smart att ringa verkstaden för att boka tid när den här varningslampan tänds, men det går bra att använda bilen fram till dess.

Partikelfilter


Varningslampa symbol: Gul fyrkant med prickar

Varningslampa symbol: Gul fyrkant med prickar

Den här varningslampan talar om att partikelfiltret på en modern dieselmotor inte fungerar som det ska.

Ofta kan detta bero på att partikelfiltret har satts igen på grund av att du har kört många korta sträckor, och då kan det hjälpa att ”blåsa ur filtret” genom att köra några sträckor där bilen hinner bli riktigt varm och körs på lite högre varvtal.

Om detta inte hjälper bör du låta verkstaden kontrollera partikelfiltret.

Dimbakljuset är aktiverat

Varningslampa symbol: Gul lampa med vågiga streck

Varningslampa symbol: Gul lampa med vågiga streck

Dimljus är praktiskt när det är dimma eller regnar kraftigt med mycket dålig sikt som följd, men det kan också vara irriterande och i värsta fall trafikfarligt för andra på vägen.

Om du ser denna lampa i instrumentbrädan bör du fundera på om sikten är så dålig att bakomvarande trafik behöver se dimljuset. I en del bilar är det lätt att man kommer åt knappen till dimljuset, och då bör du stänga av den igen om du inte behöver ha dimljuset tänt.

Antisladd/antispinn aktiverad eller inaktiverad

Varningslampa symbol: Gul bil med bromsspår

Varningslampa symbol: Gul bil med bromsspår

Många bilar använder den här symbolen på två sätt: Om det blinkar under körning, betyder det att systemet arbetar aktivt för att förhindra att bilen glider eller förlorar väggreppet. I så fall bör du sänka farten och vara uppmärksam på vägförhållandena.

Om den här varningslampan lyser med fast sken, betyder det att systemet har inaktiverats. Det kan hända genom att du trycker på en knapp för att inaktivera systemet, men det kan också betyda att något är fel i systemet. I så fall bör du låta verkstaden göra en felsökning.

ABS-systemet inaktiverat

Varningslampa symbol: Gul cirkel med streck och ABS

Varningslampa symbol: Gul cirkel med streck och ABS

ABS-systemet gör att du kan trampa ner bromspedalen i botten utan att behöva oroa dig för att hjulen ska låsa sig.

Om ABS-lampan tänds, betyder det att ABS-systemet inte fungerar som det ska. Du kan köra bilen, men var extra försiktig och kör till en verkstad för kontroll så snart som möjligt.

Lågt däcktryck

Varningslampa symbol: Gult däck med utropstecken

Varningslampa symbol: Gult däck med utropstecken

Alla moderna bilar har däcktryckssensorer som registrerar om lufttrycket förändras. Om den här varningslampan tänds, betyder att bilen tror att däcktrycket har förändrats.

Stanna till vid en bensinstation och kontrollera att lufttrycket i alla fyra däcken är korrekt (du hittar information om rätt däcktryck i instruktionsboken eller på insidan av dörren). Om däcktrycket är korrekt, kan däcktrycksvarnaren ha aktiverats av stora temperaturvariationer som påverkar mätningarna.

Allmänt motorfel

Varningslampa symbol: Gul motor

Varningslampa symbol: Gul motor

Den här varningslampan är inte användbar för oss vanliga konsumenter – annat än att den berättar för dig att bilen behöver lämnas in på en verkstad. Det kan finns en mängd olika saker som gör att den gula motorlampan tänds, och allvarlighetsgraden varierar.

I regel är det riskfritt att köra hem eller till en verkstad med den gula lampan för motorfel tänd – så länge bilen beter sig som normalt i övrigt.

Låg spolarvätskenivå

Varningslampa symbol: Ruta med streck

Varningslampa symbol: Ruta med streck

Den här varningslampan tänds i mångas bilar på hösten och vintern. Den betyder helt enkelt att det är dags att fylla på mer spolarvätska.

Hur mycket spolarvätska det finns kvar i tanken varierar mellan olika modeller, men du gör ändå klokt i att stanna till vid en bensinstation eller butik så fort som möjligt för att fylla på.

Gröna och blå varningslampor

Om det tänds gröna eller blå varningslampor på instrumentbrädan, behöver du sällan oroa dig. Det betyder i regel att något, t.ex. helljuset, är påslaget. Det är med andra ord bara information till dig som förare – inget som gör att behöver lämna in bilen på verkstaden.

Helljuset är påslaget

Varningslampa symbol: Blå lampa med streck

Varningslampa symbol: Blå lampa med streck

Om du ser denna symbol på instrumentbrädan utan att du avsiktligt har slagit på helljuset, bör du stänga av det så snart som möjligt. Moderna helljusstrålkastare kan irritera, och i värsta fall blända, mötande trafik även i dagsljus.

Halvljuset är påslaget

Varningslampa symbol: Grön lampa med sneda streck

Varningslampa symbol: Grön lampa med sneda streck

Många moderna bilar har ofta så kallad DRL-belysning. Det betyder att strålkastarna inte är tända under dagtid utan aktiveras först när det blir mörkt. Därför kommer den här varningslampan att tändas när du kör i tunnlar och när det blir mörkt ute.

Körfältsassistent

Varningslampa symbol: Grön väg

Varningslampa symbol: Grön väg

Exakt hur denna lampa ser ut varierar mellan olika bilmärken, men i regel betyder en grön väg att bilen är utrustad med en körfältsassistent som hjälper dig att hålla bilen innanför körfältsmarkeringarna – och att bilen har registrerat var dessa är.

Låg utomhustemperatur

Varningslampa symbol: Blå snökristall

Varningslampa symbol: Blå snökristall

Detta är en varning för att berätta att utetemperaturen har sjunkit och att det kan finnas risk för is på vägen. I regel aktiveras denna varningslampa (eller en liknande) när utomhustemperaturen sjunker under 4 grader.

Uppdaterad 3. oktober 2023