Hur kontrollerar man bilbatteriet med multimeter?

En multimeter (även kallad en voltmeter) är mycket användbar när du ska kontrollera laddningsnivå och kontrollera batteriets status. Det finns en mängd olika multimetrar på marknaden och vi rekommenderar därför att du tar en titt i bruksanvisningen. Annars kan du också använda följande allmänna guide:

  1. Sätt multimetern på mätning av spänningen inom rätt spänningsområde (10-20V eller där omkring).
  2. Sätt stiften mot pluspolen respektive jord eller minuspolen.
  3. Motorn avstängd: Instrumentet visar spänningen hos batteriet utan laddning. Spänningen beror på belysning eller annan förbrukning, men bör inte vara under 12V.
  4. Motorn igång: Instrumentet visar spänning med laddning. Från 13,5V. Fulladdat batteri i gott skick 14,4V.”

Relaterade frågor och svar