Hur laddar man bilbatteriet?

Det kan vara smart att ladda bilbatteriet några gånger under vintern, men det är mycket viktigt att det görs på rätt sätt för att det inte ska bli fel. Det första du gör är att ta bort kabeln från minuspolen på batteriet. Detta är viktigt och säkerställer att andra elektriska komponenter inte förstörs under laddning av batteriet. Se till att du monterar batteriladdarens plus- och minusklämmor korrekt på batteriet (+ till + och – till -). Därefter ansluter du batteriladdaren till eluttaget. Låt gärna batteriet stå på laddning under natten. När du kopplar från batteriet från laddningen utför du stegen ovan i omvänd ordning. Är du osäker på hur du gör detta? Ring oss gärna på tel. 020-100-100.

Relaterade frågor och svar