Hur ska batteriet förvaras?

Ladda alltid batteriet fullt innan du ställer undan det för förvaring. Se till att förvara batteriet på en sval och torr plats. Kom ihåg att kontrollera spänningen med jämna mellanrum.

Relaterade frågor och svar