Hur tätar jag däcket?

När du ska reparera en punktering med en pluggsats är det viktigt att du parkerar bilen så att däcksventilen är riktad uppåt. Det gör det enklare att spruta in tätningsmedlet. Om föremålet som har orsakat punkteringen sitter kvar i däcket, dra inte ut det. Om du drar ut föremålet kommer detta nämligen att resultera i ett större läckage, och tätningsmedlet kanske inte fungerar lika optimalt som det annars hade gjort. Om du låter föremålet sitta kvar får du ett mindre läckage i däcket, och det är enklare att täta det.

Relaterade frågor och svar