Kan batterierna explodera?

Ja. Batterierna utvecklar explosiv gas, speciellt vid laddning, och det finns därför risk för explosion.

Gas bildas hela tiden i batteriet när vattnet spjälkas upp i vätgas och syrgas. Blandningen av dessa gaser kallas knallgas och är mycket explosiv inom ett brett koncentrationsområde.

Eftersom vätgas är lättare än luft är det viktigt att undvika att batteriet installeras på platser där det kan bildas gasfickor eftersom det kan bildas explosiva koncentrationer av gas i dem. En liten gnista är tillräckligt för att antända gasblandningen och kan orsaka en kraftig explosion. Därför är det mycket viktigt att vara försiktig vid hantering av batterier och följa gällande säkerhetsanvisningar. Se varningarna på batterierna.

Gasutvecklingen är störst i samband med laddning, men det utvecklas även gas vid urladdning och när batterierna förvaras. Tänk på att även rekombinationsbatterier kan ge ifrån sig en viss mängd gas och att du därför bör vara försiktig även vid hantering av sådana batterier.

Relaterade frågor och svar