När vet jag om ett bilbatteri är dåligt?

Om bilen inte startar eller är svårstartad kan det bero på batteriet. När du vrider på tändningsnyckeln eller trycker på startknappen för att starta bilen, hörs ett klickande eller tickande ljud. Detta är en stark indikator på att det är batteriet och inte bilens startmotor eller generator som är problemet. Försök att starta bilen med hjälp av startkablar. Om bilen fortfarande inte går att starta, är batteriet troligen problemet.

Relaterade frågor och svar