Så använder du startkablarna

Starthjälp steg för steg:

 1. Först måste du försäkra dig om att alla elektriska system och enheter i din bil (den med det urladdade batteriet) är avstängda.
 2. Parkera bilen som ska hjälpa till så nära din bil som möjligt (utan att de berör varandra).
 3. Försäkra dig om att båda bilmotorerna är avstängda och att båda tändningsnycklarna står i AV-läget.
 4. Använd inte starthjälp på ett tydligt skadat bilbatteri. Undersök båda batterierna innan du kopplar in startkablarna.
 5. Fäst den positiva (+) startkabeln till pluspolen (+) på det urladdade batteriet.
 6. Fäst sedan den andra änden av den positiva (+) startkabeln till pluspolen (+) på hjälpbatteriet.
 7. Fäst den negativa (-) kabeln till minuspolen (-) på hjälpbatteriet.
 8. Slutligen fäster du den negativa (-) kabeln till bara metall på motorn till fordonet som inte startar. Kom ihåg att hålla ett bra avstånd från batteriet och förgasaren.
 9. Kontrollera att kablarna går klart av rörliga delar på de två motorerna innan du startar motorn.
 10. Starta sedan motorn till den andra bilen.
 11. Försök sedan starta bilen med det urladdade batteriet. Om bilen inte startar efter några försök, kan det vara ett allvarligare problem än ett urladdat batteri. I detta fall kan du kontakta oss på telefonnummer 020 100 100.
 12. Om din bil startar, låter du båda bilarna gå i ungefär fem minuter.
 13. När bilen med det urladdade batteriet har startat, ska startkablarna fortfarande vara anslutna en stund för att utjämna spänning skillnaden mellan batterierna på de två bilarna.
 14. Stäng av motorn.
 15. Demontera startkablarna i omvänd ordning av hur du kopplade dem.
 16. När startkablarna är borttagna, startar du bilen igen och kör normalt i ungefär 30 minuter.

Är du osäker på hur du startar med hjälp av startkablar? Kontakta oss! Våra bärgare är snabbt på plats och hjälper dig att starta bilen säkert och skonsamt med hjälp av professionella startbatterier.

Relaterade frågor och svar