Så mäter du oljenivån

Så kontrollerar du oljenivån och fyller på olja:

  • Parkera på plant underlag, stäng av motorn och vänta i 3-4 minuter så att oljan hinner rinna ner i oljesumpen.
  • Lokalisera oljemätstickan, dra ut och torka av den, sätt i den i mätröret igen och dra ut för att läsa av oljenivån.
  • Om oljenivån är mindre än max, se instruktionsboken för bilen för att se hur mycket olja du behöver fylla på. Ofta motsvarar avståndet på min- och maxnivåmarkeringen på oljemätstickan cirka 1 liter olja.
  • Skruva av oljepåfyllningslocket, fyll på med rätt mängd olja och skruva på locket igen.
  • Vänta en minut så att oljan ges tid att rinna ner i motorn, och stick ner oljemätstickan i röret igen för att kontrollera den nya nivån.

Efterfyll olja vid behov och skruva på oljelocket igen.

Relaterade frågor och svar