Vad betyder det att ett batteri är sulfaterat?

Sulfatering uppstår om batterierna lämnas helt eller delvis urladdade en längre tid och det sker en kristallisering av blysulfatet som bildas under urladdning. Kristalliseringen gör det svårare att ladda batteriet och leder till minskad batterikapacitet. Om sulfateringen tillåts pågå i några månader kommer batteriet att ta skada. Det är därför viktigt att se till att batterierna är fulladdade.

Relaterade frågor och svar