Vad gör Viking Kontroll?

Viking Kontroll har etablerats som en ny och opartisk aktör inom utförandet av tillståndsrapporter på begagnade bilar och bedöma onormalt slitage på leasingfordon vid slutet av leasingperioden.

Relaterade frågor och svar