Varför heter rapporten jag får en tillståndsrapport?

Under en garantiutlöpskontroll undersöker vi bilens skick. För att ge dig en fullständig överblick, och ett underlag för vad du kan anmärka på, samlar vi alla resultat i en tillståndsrapport. Eftersom olika bilmärken har olika garantivillkor måste du diskutera eventuella brister, skador och fel med din leverantör.

Relaterade frågor och svar