Varför är det viktigt att hålla batteriet rent?

Om batteriet är smutsigt och fuktigt kan det uppstå krypström. Det innebär en ökad risk för självurladdning och på längre sikt risk för skador på batteriet.

Relaterade frågor och svar