Vilka är symtomen på ett dåligt bilbatteri?

Om bilen inte startar eller det är problem att starta bilen, kan det bero på batteriet. När du vrider på tändningsnyckeln eller trycker på startknappen för att starta bilen, hörs ett klick. Detta är en stark indikator på att det är batteriet och inte bilens startmotor eller generator som är problemet. Försök att starta bilen med hjälp av startkablar. Om den fortfarande inte startar, är batteriet troligen problemet.

Relaterade frågor och svar