Vilken funktion fyller motoroljan?

Oljans uppgift är att smörja, kyla och hålla motorn ren. Det är viktigt att oljenivån hålls på en normal nivå. Idag läser många bilar av oljenivån automatiskt, vilket betyder att du får en varning via bilens instrumentpanel när du behöver fylla på olja. Om oljenivån är för låg kommer motorn att bli för varm och haverera. Bilens motor är tillverkad för en specifik oljekvalitet. Om du fyller på olja själv ska du alltid välja den oljekvalitet som biltillverkaren och din bilverkstad rekommenderar.

Relaterade frågor och svar