Har din bil startproblem? – Här är de vanligaste orsakerna

En motor med startkablar kopplad till sig.

För att starta en motor behövs tre huvudkomponenter. Dessa är luft, bränsle och hög temperatur. Om en av dessa saknas, startar inte motorn. Det kan finnas flera orsaker till detta, och systemet i bilen som förenar de olika komponenterna kan ha flera defekter. Vi tar dig igenom de vanligaste orsakerna till att bilen kan ha startproblem, och hur du kan undvika och hantera dem.

Två vanliga orsaker till startproblem

Du kan drabbas av startproblem genom hela året, men utmaningarna är betydligt större på vintern än på sommaren. Detta beror på att vintersäsongen med kalla temperaturer påverkar bilen i större utsträckning, och därför är högsäsong för startproblemen.

Batteri

Den vanligaste orsaken till startproblem är att det är något fel med bilbatteriet, vars uppgift är att hjälpa startmotorn att komma igång. Batterier i bensin- och dieselbilar har vanligtvis en livstid på cirka fem år, medan batterier i hybrid- och elbilar håller mycket längre. Om du har en bil med blybatteri, som finns i bensin- och dieselbilar, är det viktigt att underhålla detta för att inte förkorta livslängden. Om batteriet är mer än fem år gammalt är det stor sannolikhet att det inte håller igenom en ny säsong. Nedan har vi samlat några viktiga underhållstips för att på bästa sätt bevara batteriet i din bil.

  • Undvik många korta bilturer:
    Bilturer med korta sträckor är inte nog för att ge batteriet tillräckligt med tid att ladda, vilket kommer att slita på batteriet. Försök därför, i den grad det är möjligt, att undvika att köra mindre än en mil. Samtidigt bör du också undvika att låta bilen stå oanvänd under långa perioder, särskilt under vintern.
  • Undvik att utsätta bilbatteriet för kalla temperaturer under längre tid:
    Ett bilbatteri trivs inte vid kalla temperaturer, där batterikapaciteten kan sjunka så mycket som 40 %. Därför rekommenderar vi att du försöker hålla bilen borta från kylan på vintern, så långt som möjligt.
  • Utför underhåll av bilbatteriet: Med tiden kan det samlas mycket smuts och damm på batteriet, vilket kan leda till krypströmmar som förkortar livslängden. Ta därför en torr eller fuktig trasa och torka lätt över batteriet för att ta bort smuts och damm.
  • Var noggrann med rengöring på vintern: Som ett resultat av saltade vägar på vintern kan mycket smuts och salt samlas på motorn. Salt är ledande, vilket leder till att batteriet laddas ut om det samlas tillräckligt med salt på batteriet och dess komponenter. Därför måste motorn också rengöras regelbundet.
  • Kontrollera batteriets laddningsspänning: Denna bör vara minst 14,4 volt.

Olja

För lite olja i bilen kan också vara en orsak till startproblem eller motorstopp. Motoroljan har flera funktioner, varav den viktigaste är att smörja för att hålla friktionsytorna åtskilda i motorn. Oljan bidrar också till att hålla värmen borta från rörliga delar och kyler ned motorn. När körsträckan ökar vill oljan minska gradvis, och kommer därför att ha en reducerad förmåga att utföra sin uppgift tillräckligt bra.

Eftersom oljan är central och har en så viktig uppgift, kommer en för låg oljenivå föra till att motorn stannar, och du kommer inte att kunna starta bilen på nytt. Därför är det viktigt att kontrollera och fylla på olja på bilen regelbundet. I värsta fall kan det uppstå stora motorskador och leda till dyra reparationskostnader. Normalt tänds oljevarningslampan när oljenivån är för låg. Om denna lampa tänds är det viktigt att stoppa bilen omedelbart vid första möjliga tillfälle. Trots detta är det inte alltid så att elektroniken i bilen meddelar i tid, och vårt råd är därför att kontrollera oljan regelbundet. Lägg gärna till detta som en vana samtidigt som du genomför biltvätt eller tankning av bilen.

Läs om hur du kan kontrollera och fylla på olja här.

Detta gör du när bilen inte startar

Om du inte kan starta bilen och du vet att det beror på bilbatteriet, är det bra att ha startkablar tillgängliga för att försöka få igång bilen. För att starta bilen med startkablar måste du få ström från en annan bil. Om du befinner dig i ett område utan andra bilar, inte har startkablar eller hittar någon annan med startkablar, kan vi på Viking kan hjälpa dig med starthjälp.

Såhär använder man startkablar

Börja med att stoppa motorerna och ta ut nycklarna i båda bilarna, så att du är säker på att strömmen är helt avstängd. Anslut sedan den röda pluskabeln till pluspolen på bilen med det platta batteriet, och fäst sedan den andra änden av den röda kabeln till pluspolen på bilen med ström.

Anslut sedan den svarta minuskabeln till batteriets negativa pol i den strömgivande bilen, och den andra änden till fast metall i bilen med platt batteri, så långt borta från batteriet som möjligt. Var uppmärksam på att det kan uppstå gnistor när den sista klämman blir ansluten.

När alla klämmor är korrekt anslutna till båda bilarna kan bilen med ström starta. Det kan ta ett tag innan den andra bilen startar. Låt sedan båda bilarna gå en stund så att spänningen i batterierna utjämnas.

När du kopplar bort startkablarna, gör detta i omvänd ordning från hur de blev anslutna.

Vi hjälper dig med snabb och effektiv starthjälp

Om du har startproblem med bilen kan vi i Viking Sverige hjälpa dig. Kontakta oss på telefon 020-100 100 eller beställ väghjälp direkt på vår webbplats. Vi hittar orsaken till startproblemen och försöker fixa problemet på plats, så att du snabbt kan komma dig vidare på vägen.

Uppdaterad 8. mars 2023