Korrekt användning av bilbelysning – kör säkert i mörkret

Bilar ljuser i mörkret.

Använd bilbelysningen på rätt sätt när du kör i mörker, så att du både ser och syns.

Att köra bil när det är mörkt innebär flera utmaningar. Om det även är så att asfalten är våt och vädret är dåligt, har föraren ännu mer att tänka på.

Ett av de viktigaste verktygen man har på mörka vägar är bilbelysningen, så om du lär dig att använda den på bästa möjliga sätt blir körningen både säkrare och behagligare.

10 tips för körning i mörkret

 • Bekanta dig med alla lampor och ljus på bilen. Kontrollera regelbundet att allt fungerar och lyser ordentligt.

 • Bekanta dig med användningen av helljus på din bil. Bländas helljuset av automatiskt, eller måste det göras manuellt? Hur långt fram i vägbanan lyser ditt ljus?

 • Aktivera automatisk inställning av bilbelysningen, om du har detta.

 • Kom ihåg att tända bakljuset när det är mörkt, om detta inte görs automatiskt.

 • Blända inte av helljusen för tidigt och sätt inte på dem igen för sent.

 • Kom ihåg att du alltid ska undvika att blända andra trafikanter.

 • Titta inte rakt in i ljusen på en mötande bil.

 • Fokusera längs vägkanten, så att du får syn på cyklister och fotgängare så tidigt som möjligt.

 • Kom ihåg att kurv- och dimljus är förbjudna att använda tillsammans med halvljus.

 • Anpassa alltid din hastighet efter sikt och körförhållanden.

Såhär kör du säkert på mörka vägar

Vid körning i mörker försämras sikten, även med bra bilbelysning. I synnerhet kan det vara svårt att beräkna avstånd när man kör på mörka vägar.

En av utmaningarna är att upptäcka cyklister och fotgängare tillräckligt tidigt, särskilt de som inte har på sig reflex. Om man kör med vanliga halvljus kommer man inte att upptäcka en cykel utan lampor och reflex förrän den är cirka 40 meter från bilen och om stoppsträckan då till exempel är 55 meter, kan det redan vara för sent. Kom därför ihåg att justera din hastighet när du kör i mörkret.

Enligt lagstiftningen måste halvljus lysa 40 meter framåt på vägen, medan helljus måste lysa minst 100 meter framåt. Nyare bilar har oftast kraftfullare belysning än så här. Det är naturligtvis bra, men eftersom trafikreglerna också specificerar att bilbelysning inte ska användas så att de kan störa eller blända andra trafikanter, måste du vara medveten om hur du använder belysningen när det är mörkt.

I bilar med adaptiv ljusteknik justeras helljusen automatiskt när den automatiska inställningen är aktiverad. Om den automatiska inställningen inte är aktiverad, eller i bilar utan detta hjälpmedel, måste föraren själv se till att justera och använda ljuset på rätt sätt.

Ett typiskt misstag vid användning av helljus när man stöter på andra bilar är att man bländar av för tidigt och sedan slår på det igen för sent. Man vill inte blända andra, men problemet är att delar av vägen blir mörka för länge.

En tumregel för när helljuset ska bländas av är när din bils ljuskäglor möter de på den mötande bilen, och sedan kan du slå på det igen när du är två till tre billängder framför den mötande bilen, så att höger vägkant får ljus så tidigt som möjligt.

Tänk på att inte titta rakt in i mötande bilars ljus. Det är lätt att bländas, även av vanligt halvljus. Fokusera istället längs höger sida av vägen, så ser du även eventuella hinder här.

Om du ska köra om en bil i mörkret, ska du först komma ihåg att blända av när du ser registreringsskylten på bilen framför och sedan slå på helljuset igen när du passerar bilen.

Kom ihåg att en ren vindruta, både på insidan och utsidan, är viktigt när du kör i mörker. Kontrollera även vindrutetorkarna och spolarvätskan innan du kör och se inte minst till att alla lampor är rena och fungerar som de ska.

Om olyckan skulle vara framme, kom ihåg att tända varningsblinkers, ta på dig en reflexväst och placera varningstriangeln på rätt plats. Om du regelbundet kör med passagerare, bör du se till att det finns flera reflexvästar i bilen.

Bil i mörkret.

Bekanta dig med bilens lampor och ljus

Att använda bilbelysningen på rätt sätt är viktigt året runt, men på mörka vägar under hösten och vintern är det särskilt viktigt att känna till olika typer av belysning på din bil, veta hur de fungerar och när du ska använda dem.

Viktig belysning vid körning i mörker

Halvljus

Halvljuset ska alltid vara tänt vid körning och ska vara tillräckligt starkt för att belysa vägen minst 40 meter framåt.

Helljus

Helljuset ska lysa minst 100 meter framåt och användas på mörka vägar.

Om du har en gammal bil med dåliga strålkastare eller kör mycket på mörka vägar kanske du vill installera extraljus på bilen. Du kan montera så många strålkastare du vill, så länge de är monterade symmetriskt runt bilens längsgående mittlinje.

Dim-/kurvljus

Dim- och kurvljus ska användas vid tät dimma och dålig sikt, eller på sträckor som har dålig sikt eller många svängar. Ljusen ska inte användas i kombination med halvljus. De ska inte heller användas tillsammans med helljus, bortsett från på mycket slingriga vägar när hastigheten är mycket låg.

Parkeringsljus

Parkeringsljusen är viktiga för att varna om att bilen är parkerad. Använd inte andra typer av belysning, eftersom detta kan blända och förvirra andra trafikanter och i värsta fall göra att människor som går in eller ut ur bilen inte syns.

Varningsblinkers

Bilen ska ha minst två lampor fram, minst två bak och en på varje sida som avger ett orange, blinkande varningsljus. Om bilens varningsblinkers kan sättas igång medan bilen är i rörelse, ska detta vara kopplat till en kontrollampa och/eller ljudsignal inuti kupén.

Bakljus

Det är inget krav att bakljuset är tänt när man kör i dagsljus, men det är förarens ansvar att lamporna tänds när det är mörkt, även under kortare delar av körning, som när man passerar genom en tunnel.

Bromsljus

Bilen ska ha minst två lampor bak som tänds och lyser rött vid inbromsning. Bromsljusen ska tändas automatiskt när du trampar på bromspedalen och är en viktig signal för bilarna bakom dig om hur du kör och hur trafikflödet ser ut.

Kontrollera ljus och lampor

Nya bilar som är tillverkade efter 2012 måste ha automatisk inställning av bilens belysning.

Om detta gäller din bil rekommenderas det att du har den här funktionen aktiverad. Detta säkerställer att rätt lampor är tända under dagen och att bakljusen tänds när det är mörkt.

Om bilen inte har automatisk inställning, är det förarens ansvar att se till att rätt lampor är tända vid rätt tidpunkt.

Även förare med bilar som har en automatisk inställning måste vara bekant med bilens belysning och dess användning. Man ska alltid hålla koll på väder och körförhållanden och hela tiden bedöma vilka inställningar som ska användas.

Bekanta dig med de olika belysningsfunktionerna och kontrollera regelbundet att alla lampor på bilen fungerar som de ska.

Detta bör du kontrollera regelbundet

 • Om du har en automatisk belysningsfunktion, kontrollera hur den är konfigurerad.

 • Kontrollera regelbundet att alla lampor fungerar. Få hjälp med att kontrollera lamporna på bilens baksida.

 • Se alltid till att lamporna är rena, särskilt på vintern och på smutsiga vägar.

 • Bekanta dig med vilken typ av belysning som tänds vid olika inställningar, till exempel: 0, auto och parkeringsljus.

 • Kontrollera bilens belysning i både dagsljus och mörker.

Vanliga frågor

Sammanfattning

 • Bekanta dig med vilka typer av belysning din bil har och hur de ska användas.

 • Kontrollera att alla lampor är rena och alltid fungerar som de ska.

 • Se till att du använder helljusen på rätt sätt, både när du möter bilar och ska köra om.

 • Använd inte dimljus i kombination med halvljus.

 • Kom ihåg att bakljuset alltid ska vara tänt när du kör i mörker.

 • Anpassa hastigheten efter sikt och körförhållanden.

Uppdaterad 31. januari 2023