Kör försiktigt för att bibehålla säkerheten i trafiken i vinter

Vinterlandskap.

Det är december, en månad då många bilister kan känna sig osäkra på vägarna. Det förändrade klimatet i Sverige ger oförutsägbara väderförhållanden där det snöar ena ögonblicket och regnar det andra. Vi vill att alla bilister ska känna sig trygga i trafiken och på sina egna körfärdigheter, även på vintern.

Vintervädret kräver ett annat sätt att köra

Det går fort att lägga sig till med vissa vanor i trafiken och att utveckla ett visst sätt att köra. När det är torra vägar, kanske det går an att trampa lite hårdare på gasen eller ha en högre hastighet mot en korsning men det är vanor man inte kan ta med sig in i den svenska, hala vintersäsongen.

Vi i Viking ber dig att ha lite extra tålamod i trafiken och rekommenderar att du kör i god tid om du ska vara någonstans vid en viss tidpunkt. Tänk på att inte alla är lika vana att köra bil och att inte alla känner sig lika säkra i sin körning. Här är det viktigt att anpassa hastigheten beroende på väglaget, vägens sträckning och sikten.

De flesta skador i trafiken sker nära julen

De hala vintervägarna och det förändrade vädret medför ofta en större risk för olyckor och skador på bilen. Särskilt nära julen är det tyvärr fler kollisioner och olyckor i trafiken. Den 22 december har ofta kallats den stora ”olycksdagen”, vilket kan bero på att många människor är stressade i trafiken, den sista julshoppingen ska göras och många åker hem till jul. Var därför extra försiktig i trafiken dagarna före jul och under julsäsongen för att undvika olyckor.

Tips för vinterkörning

  • Se till att du har rätt typ av däck med det påkrävda mönsterdjupet på minst 3 millimeter under perioden 1 november till 31 mars.
  • Kontrollera dina däck regelbundet och kontrollera om det är bra lufttryck. Detta är särskilt viktigt när vägarna är våta och hala.
  • Se till att hålla dig långt från bilen framför dig. På vintern kan det vara nödvändigt att öka tidsavståndet till bilen framför dig till minst fem sekunder istället för den normala minimilängden på tre sekunder.
  • Undvik onödiga omkörningar.
  • Kör inte bil om du känner dig trött, sömnig eller okoncentrerad.
  • Se till att ha en ren vindruta, det säkerställer klar och god sikt.

Vi är upptagna av din säkerhet. Om du har otur och en olycka inträffar eller det uppstår problem med bilen är vi i Viking alltid tillgängliga. Ring oss på 020-100-100 eller beställ väghjälp direkt på vår hemsida så hjälper vi dig att komma vidare så fort vi kan.

Uppdaterad 3. oktober 2023