Så får du loss bilen om den står fast i snön

Viking bärgar en bil längs en väg.

Under vintern så kan det komma stora mängder snö på kort tid. Vägarna blir hala och vägförhållanden tuffare. Is och hårdpackad snö ger dåligt fäste och detta kan skapa situationer som gör att bilen blir stående fast. För en del inträffar detta redan hemma på gårdsplatsen, för en del andra kan det inträffa på vägen upp till vinterfjället. Några situationer klarar man att lösa själv med lite hjälp och smarta trix, medans andra situationer gör att väghjälp och bärgning av bilen blir nödvändigt för att kunna komma vidare.


Mycket snö och is kan vare en fälle för din bil

Har det kommit stora mängder snö över natten, och plogen har plogat vägen utenför ditt hus, kan man upptäcka att man har fått en liten mur framför sin gårdsplats. Har snömuren större storlek så är det lätt hänt att däcken på bilen kör fast. Upptäcker du en snömur framför din gårdsplats, bör du alltid göra en tänke efter en extra gång innan du provar att köra över den. Ta hellre några extra minuter på att skotta bort kanten, istället för att köra fast.

Vid större snömängder över en kort period, är det inte alltid så att snöplogarna hunnit att ploga alla vägar. Detta kan också sluta upp med att bli en fälla för din bil. Stannar du till på en väg som inte blivit plogad exempelvis vid ett rödljus, är det inte säkert att du kommer vidare när ljuset blir grönt. Undgå att kjöra på oplogade vägar så långt det går, och undvik att stoppa om du redan har kört ut på en väg som inte blivit plogad. I situationer där det inte är möjligt, är det lätt hänt att bilen blir kör fast ordentligt och att däcken bara står och spinner på ett och samma ställe.

4 tips till vad du kan gjöra om din bil kör fast

1. Gräv fram däcken

En spade eller andre verktyg som kan användas till att gräva, kan alltid vara bra att ha ha med sig i bilen under vintern. Står du fast i en snömassa eller liknande längs med vägen , kan detta vara till stor hjälp. Pröva att gräva fram däcken, så att dem blir frigjorda från snön som ligger runt.

2. Placera något under däcken

Här gäller det att få lirkat något så langt under däcken som det går för att skapa friktion och ge ett bättre grepp. Här kan du exempelvis använda dig av bilmattorna, grus, eller andra liknande ting du har tillgängligt där du befinner dig. Här gäller det alltså att vara lite kreativ.

3. Gunga loss bilen

En metod som gör att bilen gungar är också en bra möjlighet för att befria bilen. Växla mellan att ge gas fram och tillbaka för att få bilen till att börja gunga. Eftervart kan detta vare nog till att bilen lossnar från snön.

4. Få passagerarna till att knuffa på

Har du passagerare med i bilen, kan det vara till stor hjälp om bilen får lite knuffar medans du prövar att köra bilen upp ur snön.

Viking assisterar såklart din om du står helt fast

Har du provat alt utan att lyckas med att få loss bile, kan det vara en god ide att använda sig av lite med extrema hjälpemedel. Bilen har helt enkelt sjunkit för långt ner i snön, och måste dras upp. Vi i Viking bistår med att bärga din bil upp från snön. Vi er tillgängliga hela dygnet, hela året, oavsett var du befinner dig i landet. Kontakta oss på 020-100 100, så kommer vi till platsen du befinner dig på inom kort tid.

Uppdaterad 19. januari 2023