Man utför kontroll på bil.

Digital egenkontroll skräddarsydd tjänst för inlämning av leasingbil

Med en digital egenkontroll behöver dina kunder inte längre lämna in sin bil för förhandsbedömning hos en bilhandlare – de kan göra det själva hemifrån! Detta gör att processen blir enklare och effektivare för kunderna, samtidigt som du sparar tid, utrymme och arbetsresurser.

Vägledande pris: 852:-

Varför ska man beställa en digital egenförsäkran?

Det förenklar kundresan

Genom att kunden själv utför förhandsbedömningen digitalt slipper de köra bilen till och från återförsäljaren och vänta medan kontrollen utförs. Detta effektiviserar kundresan och hjälper kunden att spara både pengar och miljön.

Det frigör utrymme och resurser

Färre bilar som ska kontrolleras innebär mer utrymme och ökad arbetskapacitet. Tillgängliga parkeringsplatser ger ökade möjligheter till kundbesök, och resurser som tidigare hanterade förhandsbedömningen kan nu användas till annat.

Kan enkelt omvandlas till en bedömning av onormalt slitage

En egenförsäkran kan enkelt byggas på och göras om till en bedömning av onormalt slitage. Den kan sedan utökas ytterligare till en komplett tilståndsrapport, vilket du behöver när du ska sälja bilen vidare.

Kontroll- och kostnadsbesparande verktyg för dig med tjänstebilar

För företag med flera tjänstebilar kan egenkontroll vara ett användbart verktyg för att kontrollera fordonsparken. Genom att användarna själva tar bilder av tjänstebilen och eventuella skador som finns på den, är det stor chans att de kommer behandla bilarna bättre. En enkel och potentiellt kostnadsbesparande åtgärd.

Egenkontroll utan körning – allt via en enkel, digital process med några få steg!

Man utför kontroll på bil.
Man utför kontroll på bil.

Beställ en digital egenkontroll

Kunden får en bekräftelse via e-post och sms med en länk till formuläret för egenkontroll.

Nästa steg: Inlämning och komplett bedömning av bilens onormala slitage

När bilen lämnas in efter avslutad leasingperiod utförs en komplett bedömning av bilens onormala slitage. Denna kan bygga på de bilder och den information som skickats in tillsammans med egenkontroll.

Har du redan gjort en förhandsbedömning eller digital egenkontroll?

Man utför kontroll av bil.