Man utför kontroll på bil.

Allt du behöver för att starta försäljningsprocessen

En komplett kontroll med uppskattning av kostnader ger dig en komplett bild av bilens tekniska och kosmetiska skick. Om vi upptäcker fel och brister uppskattar vi också vad åtgärdande av dessa kommer kosta. Så här får du allt behöver för att starta försäljningsprocessen.

Pris: 1 770,-

Allt du behöver för en lyckad försäljning

En komplett kontroll med uppskattning av kostnader ger dig all nödvändig information om fordonet och ger kunden en bra bild av bilens tekniska skick, samt vad det kommer att kosta att åtgärda eventuella fel och brister.

funkar det

Beställ komplett kontroll med uppskattning av kostnader

Hitta din lokala teststation och välj den tid som passar dig bäst.

Vi kartlägger skick och uppskattar kostnader

Under en komplett kontroll undersöks cirka 100 punkter för att kartlägga bilens tekniska och kosmetiska skick. Vi tar också bilder av bilen och kan leverera färdiga försäljningsbilder med valfri bakgrund. Om du vill ha detta ber vi dig kontakta oss i förväg, eftersom detta är en extraprodukt. Vi uppskattar också kostnader.

Du får en tillståndsrapportmed alla fynd

Efter genomförd kontroll får du en tillståndsrapport med bilddokumentation och en översikt över alla fynd, samt en prisuppskattning för åtgärdande av eventuella brister.

Du är redo för en smidig handel

Med grundlig dokumentation om bilens skick och en uppskattning av eventuella kostnader är du väl förberedd och redo för försäljningen.