Så fungerar ABS, ESP och de andra säkerhetssystemen i bilen

Varningslampa: ABS

Moderna bilar har en mängd olika säkerhetssystem som gärna beskrivs med kryptiska förkortningar. Här kan du se vad alla betyder – och hur de fungerar.

Säkerhetssystem som ABS och ESP har varit vanliga i bilar i årtionden, och de senaste åren har det lanserats allt fler aktiva system som ska göra bilkörningen säkrare. Men vad betyder egentligen alla förkortningar – och hur fungerar de olika systemen? Nedan hittar du en översikt över hur saker som ABS, EPS, döda vinkeln-varnare och körfältsassistent fungerar.

Det sätt som bilbranschen fungerar på gör att det ofta är stora och dyra bilar som får nya säkerhetssystem först. I takt med att tekniken blir billigare hittar systemen också vägen till de mer normala bilar som merparten kör. De olika bilmärkena har också olika namn på sina system, men i grund och botten fungerar de flesta på samma sätt.

Tänk dock på att säkerhetssystemen inte är ett substitut för att köra försiktigt. Speciellt på hösten och vintern, då många av systemen kommer väl till pass, är det viktigt att köra defensivt och säkert. Har du missat våra tips för säker körning på vintern?

Säkerhetssystem du kan hitta i moderna bilar

  • ABS

  • Antispinn/Traction Control

  • Adaptiv farthållare

  • Körfältsassistent

  • ESP/ESC

  • Döda vinkeln-varnare

  • Nödbromsassistent

ABS – Säkra bromsar i alla situationer

Varninglampa: ABS

ABS är det äldsta och vanligaste av de aktiva säkerhetssystemen, och de tre bokstäverna i akronymen står för ”Anti-lock Braking System”.

ABS är det äldsta och vanligaste av de aktiva säkerhetssystemen, och de tre bokstäverna i akronymen står för ”Anti-lock Braking System”. Detta system finns i alla bilar idag, och det har ingått i standardutrustningen på de flesta modeller sedan millennieskiftet.

Om bilens hjul låser sig, kommer de flesta inte att klara att bromsa bilen. Därför är det viktigt att undvik att detta händer, men vid panikbromsning är det svårt för en förare att veta exakt var denna gräns går.

ABS fungerar så att sensorer vid varje hjul mäter hastigheten kontinuerligt, och därför märker när ett hjul håller på att låsas och glida på underlaget. Systemet släpper du lite på trycket på bromsarna under en bråkdels sekund, innan det bygger upp trycket igen.

På så sätt kommer bilen automatiskt att se till att du alltid kan bromsa med största möjliga utan att hjulen låser sig.

ESP/ESC – Förhindrar att bilen sladdar

Varningslampa: Antisladd/antispinn

ESP (Electronic Stability Program) är det vanligaste namnet på detta system, men ESC (Electronic Stability Control) är också ett vanligt namn. Vissa biltillverkare använder andra förkortningar, som BMW:s DSC, men systemet är i praktiken detsamma.

Systemet lanserades först i mitten på 90-talet, men är idag standard på alla nyare bilar – och har varit det sedan i början av 2000-talet.

Detta system har till uppgift att förhindra att bilen förlorar greppet i kurvor, och att detta gör att du tappar kontrollen.

ESP-systemet fungerar så att det mäter flera saker i bilen hela tiden – från sättet som du håller i ratten till hjulens hastighet och bilens rörelse. Med hjälp av avancerad matematik förstår systemet när bilen börjar sladda, och kommer då att bromsa hjulen separat för att förhindra att detta inträffar. Allt detta sker inom tiondelar av en sekund.

Antispinn/Traction control – Undvik att hjulen slirar

När du trampar på gaspedalen är det däcken som ska överföra all kraft från motorn till underlaget – och det är inte alltid som däcken har tillräckligt bra grepp, vilket får till följd att de förlorar greppet. Resultatet är hjulen slirar mot underlaget och du kommer ingenstans.

Antispinn-systemet försöker att förhindra detta genom att minska kraften som överförs till hjulen. Detta görs som regel genom att motoreffekten reduceras eller genom att hjulen bromsas individuellt.

Systemet bygger på en ganska enkel princip. Genom att jämföra hur snabbt roterar med bilens hastighet räknar systemet snabbt ut om ett hjul roterar snabbare än det ska i den aktuella körsituationen.

Döda vinkeln-varnare – Ger dig ögon i nacken

Döda vinkeln är det område längs bilens sidor som man ofta inte kan se i backspegeln, och hur stor denna vinkel är beror på storleken på bilen och hur backspeglarna är inställda. På större bilar är det ofta inte möjligt att täcka både döda vinkeln och ha tillräckligt bra bakåtsikt samtidigt – och då är döda vinkeln-varnaren bra att ha.

Systemet fungerar så att kameror eller sensorer läser av området bakom och längs bilens sidor, och varnar dig som regel genom att en lampa tänds i backspegeln. Om du slår på körriktningsvisaren samtidigt som ett fordon befinner sig i, eller är på väg in i, döda vinkeln varnar systemet vanligtvis också med en ljudsignal.

Adaptiv farthållare

Vanliga farthållare har funnits på bilar i årtionden, men dessa handlar mer om komfort än de är säkerhetsutrustning. De adaptiva versionerna som har dykt upp det senaste decenniet ger däremot en ganska stor säkerhetsmässig fördel.

Till skillnad mot vanliga farthållare, som endast håller den hastighet du har ställt in, kommer adaptiva farthållare också att anpassa avståndet till framförvarande fordon. Det gör att den adaptiva farthållaren kan bromsa automatiskt om något händer – och ger därför extra säkerhet om du inte skulle vara tillräckligt uppmärksam på trafiken.

Adaptiv farthållare använder sig av sensorer och/eller kameror som läser av trafiken framför bilen och ser till att upprätthålla ett säkerhetsavstånd till bilarna framför.

Nödbromsassistent

De senaste åren har allt fler bilar utrustats med nödbromsassistent. Denna varnar dig om du med för hög fart närmar dig ett hinder framför bilen – och bromsar eventuellt automatiskt om du inte reagerar i tid.

Nödbromsassistenten bygger på samma teknik som den adaptiva farthållaren, dvs. med sensorer och/eller kamera.

Nödbromsassistentens exakta funktion varierar något mellan olika bilmärken, men den kan förhindra en kollision i stadstrafik och sänka farten avsevärt inför en förestående kollision i högre hastigheter.

Körfältsassistent

Körfältsassistenten, eller Lane Keeping Assist som det ofta kallas på engelska, hjälper dig att enkelt hålla dig i din fil. Allt fler bilar har fått denna teknik de senaste åren, vilket också kan förklaras med utvecklingen av kamerateknik som används för andra ändamål.

Genom att bilen kontinuerligt skannar av vägen vet den också var körfältsmarkeringarna finns – det gör att systemet försiktigt kan styra tillbaka bilen innanför markeringarna. De senaste varianterna av systemet styr med hjälp av ratten, medan de äldre systemen styrde genom att bromsa hjulen på ena sidan.

Det finns också renodlade varningssystem som inte styr bilen, utan istället varnar med ljud eller vibrationer i ratten när du närmar dig en vägmarkering utan att körriktningsvisaren har aktiverats.

Eftersom systemet behöver kunna ”se” körfältsmarkeringarna på vägen, fungerar det inte på snötäckta vägar eller om vägmarkeringarna har nötts bort. Du kan som regel se att systemet är aktivt genom att det lyser en grön varningslampa med två ränder i instrumentpanelen. Är du osäker på hur denna och andra varningslampor ser ut? Se vår guide till varningslamporna i bilen.

Uppdaterad 23. januari 2023